Instruktører

BSH har følgende medlemmer utdannet som:

 

INSTRUKTØRER: 

 LIVA ESPEDALEN

KATRIN  ESPEDALEN

MONIKA ESPEDALEN: NKK Trinn 1 (2010)

 

 

SKRIVER: 

BEATE JASPERS

 

RINGSEKRETÆRER: 

GUNVOR BORGERSEN

RAGNAR GRANLY

   

 

Kan du tenke seg å bli instruktør?

 

Vi ønsker å utdanne flere instruktører i klubben.

Du trenger noe erfaring med hund og timer som hjelpeinstruktør hos godkjent instruktør. Kurset må være NKK godkjent og følge NKK's retningslinjer.

Du kan søke klubben om støtte til utgifter i forbindelse med dette. Du binder deg til å ha minst 4 kurs for oss over en to års periode etter at du er godkjent  instruktør.

For mer informasjon kontakt klubben.